Strona główna » Historia zmian » Mała Księgowość » 2.116.2015

Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.116.2015

(Data wydania 2015-08-07)

  • Uaktualniono deklaracje VAT-17 do wersji 15 i VAT-7K do wersji 9.
  • Wprowadzono do programu deklaracje VAT-7 i VAT-7K w pełni zintegrowane z programem i stanowiące jego integralną część. Deklaracje są teraz automatycznie wypełniane w oparciu o wprowadzone do programu dane.
  • W Konfiguracji w zakładce "Rejestry i podatek VAT" dodano parametr "Stosuj deklaracje VAT zintegrowane z programem" (domyślnie włączony). W przypadku wyłączenia wyżej opisanego parametru deklaracje VAT będą w formie zewnętrznych interaktywnych plików PDF.