Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2015 » Wersja 2.111.2015

Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.111.2015

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 29. maja 2015)

  • W firmach rozliczających podatek w formie ryczałtu na oknie wyliczania podatku ryczałtowego za dany miesiąc dodano pola "Przeniesienie podatku z poprzedniego miesiąca" oraz "Przeniesienie podatku na następny miesiąc". W przypadku gdy ryczałt jest w danym miesiącu ujemny kwota nadmiaru wpisywana jest do pola "Przeniesienie podatku na następny miesiąc". Wówczas podczas wyliczania podatku w kolejnym miesiącu pole "Przeniesienie podatku z poprzedniego miesiąca" zawiera wartość nadmiaru z poprzedniego miesiąca i o tę kwotę pomniejszany jest ryczałt w kolejnym miesiącu.
  • W firmach rozliczających podatek w formie ryczałtu do tabeli danych okna Podatki - Podatek ryczałtowy... dodano kolumny "Przeniesienie podatku z poprzedniego miesiąca" oraz "Przeniesienie podatku na następny miesiąc".
  • Wprowadzono alfabetyczne sortowanie listy wyboru firm na oknie uruchomieniowym programu.

Zmiany w późniejszej wersji 2.112.2015 z dnia 26. czerwca 2015

Umożliwiono wydruk druczków wpłaty na pocztę lub do banku tytułem ZUSu, podatku dochodowego, podatku od przychodów lub podatku VAT. Ponadto umożliwiono określenie zdarzenia gospodarczego dla dowodów wewnętrznych oraz umożliwiono zdefiniowanie w Konfiguracji REGONU firmy i kont urzędów skarbowych. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.110.2015 z dnia 15. maja 2015

Uaktualniono instrukcję obsługi oraz poprawiono stabilność pracy aplikacji. Więcej informacji...