Strona główna » Historia wersji » Mała Księgowość » Strona 16 » Zmiany w wersji 2.111.2015

Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.111.2015

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2015-05-29)

  • W firmach rozliczających podatek w formie ryczałtu na oknie wyliczania podatku ryczałtowego za dany miesiąc dodano pola "Przeniesienie podatku z poprzedniego miesiąca" oraz "Przeniesienie podatku na następny miesiąc". W przypadku gdy ryczałt jest w danym miesiącu ujemny kwota nadmiaru wpisywana jest do pola "Przeniesienie podatku na następny miesiąc". Wówczas podczas wyliczania podatku w kolejnym miesiącu pole "Przeniesienie podatku z poprzedniego miesiąca" zawiera wartość nadmiaru z poprzedniego miesiąca i o tę kwotę pomniejszany jest ryczałt w kolejnym miesiącu.
  • W firmach rozliczających podatek w formie ryczałtu do tabeli danych okna Podatki - Podatek ryczałtowy... dodano kolumny "Przeniesienie podatku z poprzedniego miesiąca" oraz "Przeniesienie podatku na następny miesiąc".
  • Wprowadzono alfabetyczne sortowanie listy wyboru firm na oknie uruchomieniowym programu.