Strona główna » Historia zmian » Mała Księgowość » 2.109.2015

Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.109.2015

(Data wydania 2015-05-12)

  • Wprowadzono możliwość zmiany firmy z poziomu aplikacji. Na głównym pasku przycisków jako ostatni przycisk dodano przycisk "Zmień firmę". Naciśnięcie przycisku powoduje natychmiastowe zamknięcie aplikacji i wywołanie okna wyboru firmy z możliwością ponownego uruchomienia aplikacji w kontekście innej firmy.
  • Poprawiono algorytm generowania podglądu wydruku co skutkuje szybszym generowaniem podglądu i mniejszym zapotrzebowaniem na pamięć RAM.