Strona główna » Historia wersji » Mała Księgowość » Strona 16 » Zmiany w wersji 2.109.2015

Mała Księgowość - zmiany w wersji 2.109.2015

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 12. maja 2015)

  • Wprowadzono możliwość zmiany firmy z poziomu aplikacji. Na głównym pasku przycisków jako ostatni przycisk dodano przycisk "Zmień firmę". Naciśnięcie przycisku powoduje natychmiastowe zamknięcie aplikacji i wywołanie okna wyboru firmy z możliwością ponownego uruchomienia aplikacji w kontekście innej firmy.
  • Poprawiono algorytm generowania podglądu wydruku co skutkuje szybszym generowaniem podglądu i mniejszym zapotrzebowaniem na pamięć RAM.