Strona główna » Historia wersji » Mała Księgowość » Strona 23 » Zmiany w wersji 1.42.2012

Mała Księgowość - zmiany w wersji 1.42.2012

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2012-03-12)

  • Dodano możliwość prowadzenia w programie ewidencji środków trwałych i obliczania amortyzacji. Na głównym pasku przycisków wprowadzono przycisk "Środki trwałe". Otwierający moduł środków trwałych.
  • Na oknach kilometrówki dla "Ewidencji przebiegu pojazdu osobowego" oraz "Miesięcznego zestawienia kosztów eksploatacji pojazdu osobowego" dodano pod przyciskiem "Drukuj" wydruk "Zestawienia porównawczego wydatków rzeczywistych i ryczałtowych z tytułu używania pojazdu osobowego". Wydruk generowany jest ten sam bez względu na to z poziomu, którego okna został wywołany.
  • Dla firm rozliczających podatek dochodowy na podstawie księgi przychodów i rozchodów na oknie ewidencji zapłaconych składek ZUS dodano przycisk "Zaksięguj". Naciśnięcie przycisku powoduje zaksięgowanie w księdze zapłaconych składek za dany miesiąc.
  • Dla firm rozliczających podatek dochodowy na podstawie księgi przychodów i rozchodów i płacących podatek dochodowy według stawek progresywnych dodano do programu interaktywny formularz deklaracji rocznego rozliczenia podatku dochodowego PIT-36 w Podatki - Rozliczenie roczne (PIT-36).
  • Uniezależniono format wyświetlanych dat w kolumnach od ustawień sterowników bazy danych w systemie Windows. Zdarzało się, że na niektórych konfiguracjach systemu Windows daty były wyświetlane w formacie innym niż RRRR-MM-DD.