Strona główna » Historia zmian w programach » Mała Księgowość » Rok 2011 » Wersja 1.35.2011

Mała Księgowość - zmiany w wersji 1.35.2011

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 12. września 2011)

  • Wprowadzono możliwość prowadzenia w programie Ewidencji Wyposażenia. Funkcjonalność dostępna jest z głównego paska menu pod przyciskiem "Wyposażenie".
  • Poprawiono wygląd okienek w przypadku pracy w trybie czcionek o rozdzielczości 120DPI.

Zmiany w późniejszej wersji 1.36.2011 z dnia 26. października 2011

Wprowadzono obsługę deklaracji VAT-UE oraz umożliwiono wybór wyposażenia na podstawie dokumentu zakupu. Dodano również przyciski szybkiego przełączania się pomiędzy okresami księgowymi oraz poprawiono księgowanie faktur VAT zaliczkowych i końcowych. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 1.34.2011 z dnia 8. sierpnia 2011

Wprowadzono mechanizmy informowania o ponownym wprowadzeniu dokumentów wcześniej już wprowadzonych oraz dodano 9 nowych zestawień związanych z kilometrówką. Więcej informacji...