Strona główna » Lista płac

Lista płac

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Lista płac

Kadry i płace to nowoczesny program kadrowo-płacowy umożliwiający wyliczanie i tworzenie list płac. Przeznaczony jest zarówno dla podmiotów mających jak i nie mających osobowości prawnej. Oprócz możliwości wyliczania list płac i ewidencjonowania czasu pracy pozwala także na prowadzenie kartoteki kadrowej, wysyłanie danych do ZUS oraz rozliczanie i wysyłanie e-Deklaracji. Dzięki możliwości rozliczania wielu firm może znaleźć zastosowanie także w biurach rachunkowych zajmujących się kadrami i płacami. Intuicyjna obsługa sprawia, że prowadzenie kadr jest łatwe, przyjemne i nie nastręcza trudności. Ponadto aplikacja umożliwia generowanie szeregu dokumentów kadrowych takich jak nie tylko listy płac, ale również listy obecności, skierowania na badania lekarskie, zaświadczenia, itd.

Czym jest lista płac

Lista płac to rodzaj dokumentu księgowego stosowanego w rachunkowości potwierdzający naliczenie wynagrodzeń dla pracowników wraz ze wszystkimi obowiązującymi składkami płacowymi zarówno płaconych przez pracodawcę jak i pracownika. Lista taka sporządzana jest dla wszystkich pracowników w oparciu o inne dokumenty kadrowe-płacowe takie jak: umowy, ewidencje czasu pracy, wykazy dodatków płacowych, zwolnienia, etc. Lista powinna zawierać elementy takie jak: nazwę pracodawcy, numery stron, oznaczenie lub nazwę listy płac, miesiąc, którego dotyczy, datę sporządzenia, podpisy osoby sporządzającej i akceptującej. Sporządzana jest zwykle miesięcznie tak jak wypłaca się wynagrodzenia. Lista płac może być mniej lub bardziej rozwinięta. Związane jest to z ilością składników wynagrodzenia oraz obowiązków związanych z płaceniem składek na ubezpieczenie chorobowe, emerytalne, rentowe i zdrowotne, a także z m.in. obowiązkami podatkowymi. Prawo dopuszcza prowadzenie list płac w formie elektronicznej pod warunkiem, że zawsze powinna być możliwość odtworzenia jej na papierze oraz musi być tak zabezpieczona, by została zachowana zasada poufności wynagrodzeń.

Program Kadry i płace wśród wielu funkcjonalności pozwala także wyliczać listy płac. Program można pobrać za darmo klikając w przycisk Pobierz Program. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej przejdź do opisu programu do list płac.