Strona główna » Historia zmian w programach » Księga » Rok 2020 » Wersja 4.292.2020

Księga - zmiany w wersji 4.292.2020

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 24. lipca 2020)

  • Dodano dwa nowe zestawienia generowane w oparciu o dane z rejestrów VAT: "Sprzedaż netto według kontrahentów" oraz "Zakupy netto według kontrahentów". Oba raporty dostępne są z głównego paska przycisków po wybraniu opcji "Zestawienia".
  • Dodano funkcjonalność polegającą na wyświetlaniu propozycji dodania dokumentu powiązanego do księgi lub rejestrów VAT z poziomu edycji jeśli tworzenie powiązanego dokumentu zostało zaniechane na poziomie dodawania.
  • Zablokowano możliwość autoryzowania pliku JPK_PKPIR przychodem podatnika. Obecnie możliwość autoryzacji przychodem jest możliwe tylko dla plików JPK_VAT oraz JPK_V7M lub JPK_V7K.