Strona główna » Historia zmian w programach » Księga » Rok 2019 » Wersja 3.263.2019

Księga - zmiany w wersji 3.263.2019

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 2. września 2019)

  • Umożliwiono przypisanie kontrahentom numeru rachunku bankowego. W widoku danych na oknie "Kontrahenci" dodano kolumnę "Numer konta" jak również pole o analogicznej nazwie na oknie edycyjnym.
  • Umożliwiono sprawdzenie czy rachunek bankowy kontrahenta znajduje się na tzw. białej liście. Pod prawym przyciskiem myszy klikniętym na oknie "Kontrahenci" dodano opcję "Sprawdź czy konto kontrahenta jest na białej liście". Kliknięcie opcji powoduje sprawdzenie w usłudze sieciowej Ministerstwa Finansów czy podany rachunek bankowy należy do przedsiębiorcy o podanym numerze NIP.
  • Na oknie dodawania lub edycji kontrahenta dodano przy polu "Numer konta" przycisk umożliwiający sprawdzenie czy kontrahent jest na tzw. białej liście i czy podane konto należy do przedsiębiorcy o wskazanym numerze NIP.

Zmiany w późniejszej wersji 3.264.2019 z dnia 13. września 2019

Zmieniono sposób zachowania aplikacji w zakresie dodawania dowodów wewnętrznych. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.262.2019 z dnia 26. sierpnia 2019

W związku z wymianą przez Ministerstwo Finansów certyfikatu do podpisu plików JPK uaktualniono klucz publiczny używany do szyfrowania. Więcej informacji...