Strona główna » Historia wersji » Księga » Zmiany w wersji 3.256.2019

Księga - zmiany w wersji 3.256.2019

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2019-06-05)

  • Na oknie dodawania lub edycji zdarzenia gospodarczego w widoku "Księga" wprowadzono skróty klawiszowe:

    Ctrl + K - pozwalający na szybkie wywołanie okna wyboru kontrahenta.
    Ctrl + O - pozwalający na szybkie wywołanie okna wyboru rodzaju zdarzenia gospodarczego.
    Ctrl + U - pozwalający na szybkie wywołanie okna wyboru uwag.

  • Na oknach dodawania lub edycji dokumentu w widokach "VAT sprzedaż" oraz "VAT zakupy" wprowadzono skrót klawiszowy Ctrl + K pozwalający na szybkie wywołanie okna wyboru kontrahenta.