Strona główna » Historia wersji » Księga » Strona 3 » Zmiany w wersji 3.244.2019

Księga - zmiany w wersji 3.244.2019

POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2019-01-17)

  • Na oknie dodawania lub edycji wpisu do księgi przy polu "Pozostałe wydatki [zł]" dodano przycisk z ikonką pojazdu. Wciśnięcie przycisku otwiera okienko umożliwiające automatyczne wyliczenie 75% wpisanej wartości tytułem kosztów eksploatacji pojazdu.
  • Dodano obsługę formularzy PIT-36 (26) oraz PIT-36L (15) umożliwiające rozliczenie roku 2018.