Strona główna » Historia zmian w programach » Księga » Rok 2018 » Wersja 3.223.2018

Księga - zmiany w wersji 3.223.2018

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 12. czerwca 2018)

  • Umożliwiono wyksięgowywanie z rejestru VAT sprzedaży dokumentów nierozliczonych dla których upłynęło 150 dni od terminu zapłaty czyli stosowanie tzw. "ulgi za złe długi". Na oknie rejestru VAT sprzedaży pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Zastosuj dla dokumentu ulgę za złe długi". Użycie opcji powoduje ponowne zaksięgowanie dokumentu w innej wybranej dacie lecz z ujemnymi kwotami. Skutkiem tego jest pomniejszenie na deklaracji VAT-7, VAT-7K i w JPK_VAT podatku należnego w miesiącu lub kwartale zastosowania ulgi.
  • Umożliwiono ponowne księgowanie do rejestru VAT sprzedaży rozliczonych dokumentów dla, których zastosowano wcześniej tzw. "ulgę za złe długi". Na oknie rejestru VAT sprzedaży pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Ponownie zaksięguj opłacony dokument". Opcja dostępna jest tylko dla dokumentów dla których zastosowano wcześniej ulgę za złe długi. Użycie opcji dla dokumentu powoduje ponowne zaksięgowanie tego dokumentu w innej wybranej dacie lecz z dodatnimi kwotami. Skutkiem tego jest powiększenie na deklaracji VAT-7, VAT-7K i w JPK_VAT podatku należnego w miesiącu lub kwartale ponownego zaksięgowania dokumentu.
  • Umożliwiono wyksięgowywanie z rejestru VAT zakupów dokumentów nierozliczonych dla których upłynęło 150 dni od terminu zapłaty. Na oknie rejestru VAT zakupów pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Wyksięguj z powodu nieuregulowania należności w terminie". Użycie opcji dla dokumentu powoduje ponowne zaksięgowanie tego dokumentu w innej wybranej dacie lecz z ujemnymi kwotami. Tak zaksięgowany dokument wykazywany jest w polu 49 deklaracji VAT-7, VAT-7K i JPK_VAT.
  • Umożliwiono ponowne księgowanie do rejestru VAT zakupów dokumentów, które wcześniej zostały wyksięgowane z uwagi na nieuregulowanie należności po 150 dniach od terminu zapłaty. Na oknie rejestru VAT zakupów pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Zaksięguj dokument ponownie". Użycie opcji dla dokumentu powoduje ponowne zaksięgowanie tego dokumentu w innej wybranej dacie lecz z dodatnimi kwotami. Tak zaksięgowany dokument wykazywany jest w polu 50 deklaracji VAT-7, VAT-7K i JPK_VAT.
  • Umożliwiono sprawdzanie czy kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT w kraju oraz VAT-UE. Na oknie edycji dokumentów w rejestrach VAT sprzedaży i zakupów przy polu NIP dodano przycisk z ikoną lupy umożliwiający sprawdzenie statusu podatnika o wpisanym w pole NIP identyfikatorze. Program sprawdza status podatnika w bazie Ministerstwa Finansów oraz w bazie VIES.
  • Zabezpieczono wklejanie skopiowanych elementów ze schowka, aby nie można było wkleić elementów w zamknięte okresy.

Zmiany w późniejszej wersji 3.224.2018 z dnia 20. czerwca 2018

Umożliwiono rozliczanie sprzedaży mieszanej proporcją oraz zrealizowano pobieranie danych kontrahenta na podstawie numeru NIP z użyciem ogólnodostępnej bazy REGON udostępnianej przez GUS. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.222.2018 z dnia 2. czerwca 2018

Uniemożliwiono dodanie dokumentów do księgi przychodów i rozchodów oraz rejestrów VAT z datami sprzed 2010 roku. Więcej informacji...