Strona główna » Historia zmian w programach » Księga » Rok 2018 » Wersja 3.214.2018

Księga - zmiany w wersji 3.214.2018

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 23. marca 2018)

  • Umożliwiono księgowanie w rejestrze VAT zakupu dokumentów będących korektą nabycia środków trwałych. Na oknie edycji dokumentu w rejestrze VAT zakupu dodano przełącznik "Korekta nabycia środka trwałego". Zaznaczenie przełącznika skutkuje zakwalifikowaniem dokumentu do pól "Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych" w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K oraz w pliku JPK_VAT.
  • Dodano możliwość opcjonalnego usuwania wpisów w księdze podczas użycia opcji "Zaksięguj sprzedaż w księdze" dostępnej spod prawego przycisku myszy na oknie "VAT sprzedaż". W przypadku użycia opcji tworzony jest zbiorczy wpis do podatkowej księgi przychodów i rozchodów stanowiący sumę wartości netto z rejestru VAT sprzedaży z danego okresu, a wszystkie powiązane z rejestrem VAT sprzedaży zdarzenia gospodarcze są z księgi usuwane.
  • Zmieniono sposób zachowania programu podczas dodawania nowych wpisów do księgi oraz rejestrów VAT. Dotychczas podpowiadane były daty będące pierwszym dniem miesiąca lub kwartału spod, którego wybrano dodanie wpisu. Obecnie podpowiadane są daty wskazane na poprzednio dodanym wpisie.
  • Zmodyfikowano wygląd okna rejestru wysłanych dokumentów dostępnego z menu głównego "Dane". Modyfikacja polega na zmianie wyglądu i zachowania tabeli z danymi, wprowadzeniu możliwości modyfikacji parametrów wyświetlanych kolumn oraz zmianie przycisku generującego UPO.
  • Na oknie podglądu jednolitego pliku kontrolnego (JPK) dodano informacje o sumie ilości i wartości dokumentów w wygenerowanym pliku.

Zmiany w późniejszej wersji 3.215.2018 z dnia 13. kwietnia 2018

W związku z wymaganiami stawianymi przez RODO wprowadzono rejestr operacji dokonywanych przez użytkowników oraz wprowadzono bardziej restrykcyjne wymagania co do haseł użytkowników. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.213.2018 z dnia 17. marca 2018

Umożliwiono oznaczanie zakupu środków trwałych w ewidencji VAT zakupów. Więcej informacji...