Strona główna » Historia wersji » Księga » Strona 7 » Zmiany w wersji 3.200.2018

Księga - zmiany w wersji 3.200.2018

POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2018-01-09)

Wprowadzono możliwość wygenerowania formularzy PIT-36 i PIT-36L za 2017 rok. W zależności od ustawień rodzaju płaconego podatku dochodowego w Konfiguracji (progresywny lub liniowy) dostępny jest formularz PIT-36 lub PIT-36L. Odpowiedni formularz dostępny jest z poziomu głównego paska przycisków Podatki - Rozliczenie roczne - 2017... Aby na liście był widoczny 2017 rok musi istnieć w księdze co najmniej jeden wpis z datą ujęcia w 2017 roku.