Strona główna » Historia wersji » Księga » Strona 8 » Zmiany w wersji 3.194.2017

Księga - zmiany w wersji 3.194.2017

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 17. listopada 2017)

  • Wprowadzono możliwość numerowania księgi miesięcznie, aby każdy kolejny miesiąc rozpoczynał się numerem 1. W Konfiguracji na oknie "Księga i podatek dochodowy" dodano parametr "Stosuj roczną numerację wpisów" (domyślnie włączony). Odznaczenie opcji powoduje stosowanie numeracji miesięcznej.
  • Wprowadzono zabezpieczenie przed ponownym dodaniem kontrahenta o istniejącym w bazie numerze NIP. W przypadku próby ponownego dodania kontrahenta o tym samym numerze NIP program wyświetla komunikat.
  • Usprawniono działanie opcji "Znajdź" na wszystkich głównych oknach programu. Usprawnienie polegało na poprawie ergonomiczności i wygody użycia. Wciśnięcie klawisza Enter na polu wpisywania słowa kluczowego powoduje automatyczne przejście do klawisza "Szukaj", a podczas szukania kursor z ostatniego znalezionego wiersza na liście przesuwa się z powrotem do pierwszego, który spełnia kryteria wyszukiwania.
  • Usprawniono działanie klawisza Enter na wielolinijkowych polach edycyjnych. Dotychczas wciśnięcie klawisza Enter powodowało przejście do kolejnego pola edycyjnego co utrudniało wpisywanie ciągów znaków wielolinijkowych, bo wymagała stosowania kombinacji Shift i Enter.
  • Podczas wysyłki e-deklaracji lub JPK na oknie wyboru certyfikatu w przypadku posiadania certyfikatu dla którego nie ustawiono nieobowiązkowej przyjaznej nazwy certyfikatu wyświetlana jest pełna nazwa certyfikatu.