Strona główna » Historia zmian w programach » Księga » Rok 2017 » Wersja 3.191.2017

Księga - zmiany w wersji 3.191.2017

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 22. września 2017)

Wprowadzono możliwość wysyłki Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) autoryzowanych przy pomocy podpisu dokonywanego za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP. W przypadku autoryzacji poprzez profil zaufany należy wskazać miejsce zapisu pliku z żądaniem autoryzacyjnym, zalogować się do platformy ePUAP, tam podpisać plik, pobrać podpisany plik z powrotem na dysk i w kolejnym kroku wysyłki wskazać miejsce pobrania podpisanego żądania autoryzacyjnego.

Zmiany w późniejszej wersji 3.192.2017 z dnia 13. października 2017

Umożliwiono wygenerowanie korekty formularza VAT-UE. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.190.2017 z dnia 16. września 2017

Wprowadzono mechanizm, który w przypadku próby modyfikacji wystawionej wcześniej deklaracji VAT wykryje już po jej wygenerowaniu ingerencje w zawartość rejestrów VAT wyświetli komunikat informujący o dokonanej zmianie z propozycją ponownego wyliczenia deklaracji. Więcej informacji...