Strona główna » Historia wersji » Księga » Strona 9 » Zmiany w wersji 3.177.2017

Księga - zmiany w wersji 3.177.2017

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2017-05-12)

Umożliwiono sporządzanie wydruków księgi przychodów i rozchodów według starego wzoru sprzed 8. kwietnia 2016 roku. W Konfiguracji w zakładce "Księga" dodano przełącznik "Użyj starego wzoru księgi przychodów i rozchodów sprzed kwietnia 2016". Włączenie przełącznika powoduje generowanie wydruków według wzorca sprzed zmian.