Strona główna » Historia zmian w programach » Księga » Rok 2016 » Wersja 3.159.2016

Księga - zmiany w wersji 3.159.2016

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 7. listopada 2016)

  • W "Słowniki" dodano listę wszystkich urzędów skarbowych w Polsce. Lista zawiera nazwy urzędów, adresy, numery telefonów, a w niektórych przypadkach również adresy e-mail.
  • W Konfiguracji w zakładkach "Księga i podatek od dochodowy" oraz "Rejestry i podatek VAT" umożliwiono wskazanie urzędów skarbowych na potrzeby rozliczania ww. podatków ze słownika urzędów skarbowych.
  • Zoptymalizowano pakiet poprzez usunięcie nadmiarowych niewykorzystywanych plików. Dzięki temu proces aktualizacji programu przebiega szybciej, a instalator ma mniejszy rozmiar.

Zmiany w późniejszej wersji 3.160.2016 z dnia 18. listopada 2016

Umożliwiono z poziomu konfiguracji programu otwarcie Menadżera przywracania danych z kopii zapasowej pozwalającego na odtworzenie bazy danych z archiwum oraz umożliwiono import bazy danych lub otwarcie menadżera kopii z poziomu okna z informację o niemożliwości nawiązania połączenia z bazą danych. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.158.2016 z dnia 14. października 2016

Usprawniono działanie opcji pobierania danych z zewnętrznego źródła oraz zmodyfikowano działanie opcji "Odliczaj 50% VAT" dostępnej na oknie dodawania lub edycji dokumentu z poziomu rejestru VAT zakupów. Więcej informacji...