Strona główna » Historia wersji » Księga » Strona 11 » Zmiany w wersji 3.159.2016

Księga - zmiany w wersji 3.159.2016

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2016-11-07)

  • W "Słowniki" dodano listę wszystkich urzędów skarbowych w Polsce. Lista zawiera nazwy urzędów, adresy, numery telefonów, a w niektórych przypadkach również adresy e-mail.
  • W Konfiguracji w zakładkach "Księga i podatek od dochodowy" oraz "Rejestry i podatek VAT" umożliwiono wskazanie urzędów skarbowych na potrzeby rozliczania ww. podatków ze słownika urzędów skarbowych.
  • Zoptymalizowano pakiet poprzez usunięcie nadmiarowych niewykorzystywanych plików. Dzięki temu proces aktualizacji programu przebiega szybciej, a instalator ma mniejszy rozmiar.