Strona główna » Historia zmian » Księga » 3.150.2016

Księga - zmiany w wersji 3.150.2016

(Data wydania 2016-07-22)

  • Na oknie generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego dodano przycisk "Podgląd danych" po naciśnięciu, którego otwiera się okno wizualizujące generowany plik XML zgodnie ze schematem udostępnionym przez Ministerstwo Finansów oraz umożliwiające podgląd treści pliku XML.
  • Usprawniono mechanizmy, które podczas dodawania kolejnych wpisów weryfikują czy dany dokument został już wcześniej wpisany do księgi przychodów i rozchodów, rejestru VAT sprzedaży i rejestru VAT zakupów.