Strona główna » Historia wersji » Księga » Strona 13 » Zmiany w wersji 3.147.2016

Księga - zmiany w wersji 3.147.2016

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 10. czerwca 2016)

  • Usunięto z Konfiguracji parametr "Dodatkowa stawka VAT w rej. zakupów", a zamiast tego dodano przełącznik "Stosuj przy zakupach dodatkową stawkę VAT w wysokości 7%". W przypadku zaznaczenia ww. parametru na oknie dodawania i edycji dokumentu w rejestrze VAT zakupów pojawiają się pola wartości netto, VAT i brutto dla stawki 7% oraz na wydruku pojawiają się dodatkowe kolumny dla stawki VAT w wysokości 7%.
  • Umożliwiono filtrowanie danych w głównych oknach aplikacji po kwotach.