Strona główna » Historia zmian » Księga » 3.147.2016

Księga - zmiany w wersji 3.147.2016

(Data wydania 2016-06-10)

  • Usunięto z Konfiguracji parametr "Dodatkowa stawka VAT w rej. zakupów", a zamiast tego dodano przełącznik "Stosuj przy zakupach dodatkową stawkę VAT w wysokości 7%". W przypadku zaznaczenia ww. parametru na oknie dodawania i edycji dokumentu w rejestrze VAT zakupów pojawiają się pola wartości netto, VAT i brutto dla stawki 7% oraz na wydruku pojawiają się dodatkowe kolumny dla stawki VAT w wysokości 7%.
  • Umożliwiono filtrowanie danych w głównych oknach aplikacji po kwotach.