Strona główna » Historia zmian w programach » Księga » Rok 2016 » Wersja 3.143.2016

Księga - zmiany w wersji 3.143.2016

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 6. maja 2016)

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Zmiany w późniejszej wersji 3.144.2016 z dnia 13. maja 2016

Dostosowano aplikację do nowego wzoru Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów obowiązującego od 8. kwietnia 2016 roku oraz wprowadzono uwzględnianie przy wyliczaniu zaliczek na PDOF ewentualnej straty z lat ubiegłych. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.142.2016 z dnia 29. kwietnia 2016

Poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego. Dzięki wprowadzonym zmianom filtrowanie dużych zbiorów danych trwa znacznie szybciej. Więcej informacji...