Strona główna » Historia zmian w programach » Księga » Rok 2015 » Wersja 2.116.2015

Księga - zmiany w wersji 2.116.2015

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 7. sierpnia 2015)

  • Uaktualniono deklaracje VAT-17 do wersji 15 i VAT-7K do wersji 9.
  • Wprowadzono do programu deklaracje VAT-7 i VAT-7K w pełni zintegrowane z programem i stanowiące jego integralną część. Deklaracje są teraz automatycznie wypełniane w oparciu o wprowadzone do programu dane.
  • W Konfiguracji w zakładce "Rejestry i podatek VAT" dodano parametr "Stosuj deklaracje VAT zintegrowane z programem" (domyślnie włączony). W przypadku wyłączenia wyżej opisanego parametru deklaracje VAT będą w formie zewnętrznych interaktywnych plików PDF.

Zmiany w późniejszej wersji 2.117.2015 z dnia 14. sierpnia 2015

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 2.114.2015 z dnia 17. lipca 2015

Zablokowano możliwość modyfikacji praw Administratora oraz wprowadzono mechanizm nadawania tymczasowego hasła serwisowego w przypadku utraty hasła. Więcej informacji...