Strona główna » Historia zmian w programach » Księga » Rok 2010 » Wersja 1.4.2010

Księga - zmiany w wersji 1.4.2010

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 22. marca 2010)

Dodano okno służące do wprowadzenia początkowych wartości Księgi sprzed momentu rozpoczęcia pracy z programem. Okno wartości początkowych dostępne jest z Konfiguracji - Dane firmy lub z poziomu menu lokalnego wywoływanego poprzez naciśnięcie prawego przycisku myszy na obszarze podsumowania księgi na oknie "Księga".