Strona główna » Historia wersji » Księga » Strona 26 » Zmiany w wersji 1.4.2010

Księga - zmiany w wersji 1.4.2010

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2010-03-22)

Dodano okno służące do wprowadzenia początkowych wartości Księgi sprzed momentu rozpoczęcia pracy z programem. Okno wartości początkowych dostępne jest z Konfiguracji - Dane firmy lub z poziomu menu lokalnego wywoływanego poprzez naciśnięcie prawego przycisku myszy na obszarze podsumowania księgi na oknie "Księga".