Strona główna » Historia zmian w programach » Księga » Rok 2010 » Wersja 1.13.2010

Księga - zmiany w wersji 1.13.2010

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 16. sierpnia 2010)

  • Wprowadzono nowe rodzaje rejestrów VAT sprzedaży: Faktury VAT walutowe, Korekty faktur VAT walutowych, faktury eksportowe oraz dostawy wewnątrzwspólnotowe.
  • W Konfiguracji w sekcji "Preferencje użytkownika" wprowadzono nowy parametr "Płatnik jako nowa firma korzysta z preferencyjnych składek ZUS".
  • W Konfiguracji w sekcji "Preferencje użytkownika" wprowadzono nowy parametr "Płatnik opłaca składki ZUS z dobrowolnym chorobowym".
  • Wprowadzono automatyczne podpowiadanie wysokości koniecznych do opłacenia w danym miesiącu składek ZUS w "Podatki - Składki ZUS". Wysokość podpowiadanych składek zależy od ustawień ww. parametrów w konfiguracji.
  • Poprawiono wydruk kwartalnej księgi oraz import dokumentów walutowych.

Zmiany w późniejszej wersji 1.14.2010 z dnia 24. sierpnia 2010

Umożliwiono również szybkie kopiowanie danych z zestawień tabelarycznych do arkuszy kalkulacyjnych (Microsoft Excel, Open Office Calc). Ponadto wprowadzono możliwość szybkiego zgłaszania błędów oraz sugestii nowych funkcjonalności. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 1.12.2010 z dnia 26. lipca 2010

Wprowadzono możliwość prowadzenia Ewidencji Przebiegu Pojazdu Osobowego oraz umożliwiono dowolne zdefiniowanie nazwy dla kolumny piętnastej Księgi Przychodów i Rozchodów. Ponadto umożliwiono w ewidencjonowanie w programie opłaconych składek ZUS. Więcej informacji...