Strona główna » Historia zmian w programach » Księga » Rok 2010 » Wersja 1.12.2010

Księga - zmiany w wersji 1.12.2010

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 26. lipca 2010)

  • Dodano Ewidencję Przebiegu Pojazdu Osobowego. Na głównym pasku przycisków dodano przycisk "Kilometrówka" otwierający okno ewidencji. Program umożliwia prowadzenie ewidencji jednego pojazdu. Przy pierwszym otwarciu okna Kilometrówki pojawia się okno służące do wprowadzenia danych pojazdu. Dane pojazdu można również uzupełnić w konfiguracji w sekcji "Dane pojazdu". Okno zorganizowane jest na tej samej zasadzie co okna rejestrów VAT i Księgi.
  • Wprowadzono słownik Tras na potrzeby prowadzenia Ewidencji Przebiegu Pojazdu Osobowego. Słownik umożliwia zdefiniowanie nieograniczonej ilości tras. Słownik tras dostępny jest pod Słowniki - Trasy...
  • Umożliwiono prowadzenie w programie ewidencji zapłaconych składek ZUS (składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz składek na fundusz emerytur pomostowych). Funkcjonalność dostępna jest z głównego paska przycisków Podatki - Składki ZUS.
  • Umożliwiono dowolne zdefiniowanie nazwy dla kolumny 15. w Księdze Przychodów i Rozchodów. Nazwę należy zdefiniować w polu "Nazwa dla kolumy 15. w Księdze" w nowej sekcji konfiguracji "Preferencje użytkownika". Zdefiniowana nazwa opcjonalnie wyświetlana jest w kolumnie tabeli oraz na wydruku w kolumnie 15. Ponadto pojawia się ona w podsumowaniu miesiąca lub kwartału na oknie Księgi.