Strona główna » Historia wersji » Kreator Pism

Historia wersji programu Kreator Pism

POBIERZ PROGRAM
Zmiany w wersji 3.49.2018(2017-12-07)

Usprawniono opcję wyszukiwania na wszystkich oknach programu oraz usprawniono działanie klawisza Enter na wielolinijkowych polach edycyjnych. Ponadto umożliwiono kopiowanie danych do systemowego schowka tekstowego.

Zmiany w wersji 3.48.2017(2017-07-07)

Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 3.47.2017(2017-03-27)

Poszerzono obszar pola roboczego na głównym oknie edycji.

Zmiany w wersji 3.46.2017(2016-12-16)

Umożliwiono wysyłkę pism e-mailem bezpośrednio z programu oraz usprawniono działanie podglądu wydruku poprzez obniżenie jakości podglądu w przypadku zbyt małej ilości pamięci potrzebnej do wygenerowania podglądu. Ponadto zmieniono wzór pisma, aby dostosować wydruk do umieszczenia w kopercie z okienkiem.

Zmiany w wersji 3.45.2017(2016-12-02)

Poprawiono pliki PDF generowane przez program poprzez standaryzację rozdzielczości plików oraz zoptymalizowano pakiet poprzez usunięcie nadmiarowych niewykorzystywanych plików. Ponadto w Konfiguracji dodano możliwość wywołania menadżera przywracania danych z kopii zapasowej umożliwiający szybkie wczytanie bazy z archiwum oraz w przypadku próby uruchomienia programu z uszkodzoną bazą danych umożliwiono szybki import bazy danych lub wywołanie archiwum.

Zmiany w wersji 3.44.2016(2016-10-14)

Wprowadzono nowy sposób aktualizacji aplikacji. Dotychczas aktualizacja odbywała się poprzez wywołanie zewnętrznego programu dokonującego pobrania nowych plików z Internetu. Obecnie pliki pobierane są przez program główny i instalowane są w momencie zamknięcia aplikacji. Ponadto wprowadzono weryfikację sum kontrolnych pobranych plików. W związku z tym wyeliminowane są potencjalne błędy mogące wystąpić podczas pobierania lub zapisywania plików. Wpłynie to na zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa aktualizacji.

Zmiany w wersji 3.43.2016(2016-09-16)

Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.

Zmiany w wersji 3.42.2016(2016-09-08)

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Zmiany w wersji 3.41.2016(2016-08-12)

Na wydruku kontrahentów (Kontrahenci - Drukuj) dodano informacje o nałożonych na wydruk ograniczeniach poprzez rodzaj wybranej grupy kontrahentów.

Zmiany w wersji 3.40.2016(2016-07-22)

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Zmiany w wersji 3.39.2016(2016-05-13)

Poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego. Dzięki wprowadzonym zmianom filtrowanie dużych zbiorów danych trwa znacznie szybciej.

Zmiany w wersji 3.38.2016(2016-04-23)

Umożliwiono drukowanie na pismach własnego logo graficznego oraz pieczęci. Ponadto umożliwiono zdefiniowanie i drukowanie numeru telefonu, numeru faksu, adresu e-mail oraz adresu strony www oraz REGONu, numeru KRS i kapitału zakładowego.

Zmiany w wersji 3.37.2016(2016-04-15)

Wprowadzono mechanizm wyszarzenia ikon na nieaktywnych przyciskach na oknach głównych programu oraz zmieniono planszę powitalną wyświetlaną podczas uruchamiania aplikacji.

Zmiany w wersji 3.36.2016(2016-04-01)

Do wygenerowania pliku wynikowego aplikacji zastosowano najnowszą wersję kompilatora dostosowanego i wspierającego Windows 10. Nowy kompilator generuje szybszy i bardziej zoptymalizowany kod wynikowy. Ponadto udostępniono kilkadziesiąt nowych szablonów aplikacji dostępnych w Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu".

Zmiany w wersji 2.35.2016(2016-03-18)

Usunięto z Konfiguracji zakładkę "Automatyczne aktualizacje". Sprawdzanie aktualizacji jest teraz obligatoryjne, a dostępność nowej wersji sprawdzana jest przy każdym uruchomieniu aplikacji.

Zmiany w wersji 2.34.2016(2016-03-11)

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Zmiany w wersji 2.33.2016(2016-03-03)

Wprowadzono możliwość automatycznego dostosowywania szerokości kolumn w tabelach względem ich zawartości (jak w Excelu).

Zmiany w wersji 2.32.2016(2016-02-22)

Zastosowano nową bibliotekę do generowania plików PDF.

Zmiany w wersji 2.31.2016(2016-02-04)

W celach zwiększenia zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem zastosowano dla wszystkich plików wykonywalnych pakietu oraz instalatora nowy podpis elektroniczny wykorzystujący bezpieczniejszy algorytm SHA2.

Zmiany w wersji 2.30.2016(2016-01-22)

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Zmiany w wersji 2.29.2016(2015-12-28)

Przeniesiono całą konfigurację programu do bazy danych oraz umożliwiono zapis podglądu wydruku do plików graficznych. Ponadto umożliwiono wydruk podsumowania wartości.

Zmiany w wersji 2.28.2015(2015-12-10)

Przeniesiono konfigurację programu z pliku config.ini oraz konfiguracje widoków tabel z plików *.dat do bazy danych. Dzięki temu podczas eksportu danych archiwizowane są również dane konfiguracyjne programu i ustawienia widoków tabel. Ponadto czas dostępu do konfiguracji poprzez bazę danych, a nie pliki jest szybsze co skutkuje niezauważalnym przyśpieszeniem działania aplikacji.

Zmiany w wersji 2.27.2015(2015-12-04)

Przeniesiono konfigurację programu z pliku config.ini oraz konfiguracje widoków tabel z plików *.dat do bazy danych. Dzięki temu podczas eksportu danych archiwizowane są również dane konfiguracyjne programu i ustawienia widoków tabel. Ponadto czas dostępu do konfiguracji poprzez bazę danych, a nie pliki jest szybsze co skutkuje niezauważalnym przyśpieszeniem działania aplikacji.

Zmiany w wersji 2.26.2015(2015-11-06)

Wprowadzono możliwość zdefiniowania w programie nieograniczonej liczby użytkowników oraz nadawanie odrębnych praw korzystania z programu poszczególnym użytkownikom.

Zmiany w wersji 2.25.2015(2015-06-03)

Poprawiono stabilność pracy aplikacji w zakresie podglądu wydruków.

Zmiany w wersji 2.24.2015(2015-04-28)

Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.

Zmiany w wersji 2.23.2015(2015-04-23)

Wprowadzono rzeczywisty podgląd wydruku oraz zbiorczą listę błędów reorganizacji bazy danych.

Zmiany w wersji 2.22.2015(2015-03-27)

Poprawiono szybkość i stabilność pracy aplikacji.

Zmiany w wersji 2.21.2015(2015-03-18)

Wprowadzono mechanizmy mające na celu przyśpieszenie pracy aplikacji na dużych zbiorach danych.

Zmiany w wersji 2.20.2015(2015-03-11)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.18.2015(2014-12-12)

Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.17.2014(2014-10-31)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.16.2014(2014-10-17)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 2.15.2014(2014-09-25)

Umożliwiono opcjonalne zablokowanie możliwości modyfikowania i usuwania danych.

Zmiany w wersji 2.14.2014(2014-08-28)

Unowocześniono interfejs programu oraz wprowadzono szereg mechanizmów zabezpieczających dane. Ponadto dopracowano jakość generowanych wydruków i wprowadzono możliwość automatycznego pobierania danych firmy z Internetu na podstawie podanego numeru NIP.

Zmiany w wersji 1.13.2012(2011-12-28)

Poprawiono stabilność pracy oraz ergonomiczność programu.

Zmiany w wersji 1.12.2011(2011-11-10)

Wprowadzono możliwość wpływania na rozmiar marginesów na wydruku oraz dodano czcionkę Calibri.

Zmiany w wersji 1.11.2011(2011-01-03)

Unowocześniono instalator programu oraz poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy z programem.

Zmiany w wersji 1.21.2010(2010-11-19)

Rozszerzono pola "adres kontrahenta" w Księdze oraz Rejestrach VAT oraz poprawiono ergonomiczność i stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 1.10.2010(2010-11-04)

Poprawiono ergonomiczność oraz stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 1.9.2010(2010-10-04)

Poprawiono stabilność pracy programu.

Zmiany w wersji 1.8.2010(2010-07-28)

Wprowadzono szereg zmain mających na celu poprawę ergonomiczności programu. Usprawniono pracę z filtrami, mechanizmy automatycznych aktualizacji oraz ułatwiono dostęp do opcji związanych z zapisywaniem pism do plików PDF.

Zmiany w wersji 1.7.2010(2010-04-12)

Usprawniono działanie opcji Kopiuj-Wytnij-Wklej.

Zmiany w wersji 1.6.2010(2010-03-26)

@@Poprawiono błędy występujące w programie oraz wprowadzono mechanizmy usprawniające pracę z programem w zakresie filtrów i wyszukiwania danych.

Zmiany w wersji 1.5.2010(2010-01-25)

Dostosowano program do pracy pod systemem Windows 7 oraz umożliwiono eksport wydruku do pliku PDF.

Zmiany w wersji 1.4.2009(2009-12-17)

Zmiany w wersji 1.3.2009(2009-12-10)

Zmiany w wersji 1.2.2009(2009-11-24)

Zmodyfikowano wygląd wydruku pisma oraz ułatwiono tworzenie nowego pisma.