Strona główna » Historia zmian w programach » Kreator Pism » Rok 2016 » Wersja 3.46.2017

Kreator Pism - zmiany w wersji 3.46.2017

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 16. grudnia 2016)

  • Umożliwiono wysyłkę pisma e-mailem bezpośrednio z poziomu aplikacji. Na oknie "Rejestr pism" dodano przycisk "Wyślij" umożliwiający wysyłkę pisma e-mailem do adresata bezpośrednio z aplikacji.
  • Przesunięto w prawo sekcję adresata na wydruku, aby dostosować wydruk do możliwości umieszczenia go w kopercie z tak zwanym okienkiem.
  • Usprawniono działanie podglądu wydruku. W przypadku dostępnej zbyt małej ilości pamięci do wygenerowania podglądu wydruku program próbuje utworzyć podgląd obniżając jakość grafiki podglądu.

Zmiany w późniejszej wersji 3.47.2017 z dnia 27. marca 2017

Poszerzono obszar pola roboczego na głównym oknie edycji. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.45.2017 z dnia 2. grudnia 2016

Poprawiono pliki PDF generowane przez program poprzez standaryzację rozdzielczości plików oraz zoptymalizowano pakiet poprzez usunięcie nadmiarowych niewykorzystywanych plików. Ponadto w Konfiguracji dodano możliwość wywołania menadżera przywracania danych z kopii zapasowej umożliwiający szybkie wczytanie bazy z archiwum oraz w przypadku próby uruchomienia programu z uszkodzoną bazą danych umożliwiono szybki import bazy danych lub wywołanie archiwum.  Więcej informacji...