Strona główna » Historia wersji » Kreator Pism » Strona 2 » Zmiany w wersji 3.36.2016

Kreator Pism - zmiany w wersji 3.36.2016

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2016-04-01)

Do wygenerowania pliku wynikowego aplikacji zastosowano najnowszą wersję kompilatora dostosowanego i wspierającego Windows 10. Nowy kompilator generuje szybszy i bardziej zoptymalizowany kod wynikowy. Ponadto udostępniono kilkadziesiąt nowych szablonów aplikacji dostępnych w Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu".