Strona główna » Historia wersji » Kadry i Płace » Strona 9

Historia wersji programu Kadry i Płace (9)

POBIERZ PROGRAM
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.107.2016(2016-10-14)
Poprawiono stabilność oraz ergonomiczność pracy z aplikacją.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.106.2016(2016-09-30)
Wprowadzono obsługę nowych rodzajów nieobecności: nieobecność usprawiedliwiona płatna oraz nieobecność usprawiedliwiona bezpłatna oraz wprowadzono informacje o czasie oczekiwania na zakończenie wyliczania na oknach oczekiwania na wyliczenie wynagrodzeń oraz podsumowania nieobecności.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.105.2016(2016-09-23)
Do wydruku rachunku do umowy zlecenia lub umowy o dzieło dodano PESEL pracownika oraz zmodyfikowano sposób aktualizacji programu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.104.2016(2016-09-16)
Poprawiono działanie zabezpieczeń w zakresie licencjonowania aplikacji i aktualizacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.103.2016(2016-09-08)
Dodano możliwość zdefiniowania dla każdego z pracowników miesięcznej kwoty tytułem potrącenia komorniczego. Ponadto wszelkie wydruki na których zawarte jest zestawienie składników płacowych zostały rozszerzone o pozycje dotyczące potrąceń.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.101.2016(2016-08-30)
Na oknach podsumowania wartości dodano informację o ilości wierszy wziętych do podsumowania.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.100.2016(2016-08-12)
Poprawiono stabilność i szybkość pracy aplikacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.99.2016(2016-07-22)
Wyeliminowano błędy oraz poprawiono stabilność pracy i ergonomiczność obsługi aplikacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.98.2016(2016-07-01)
Umożliwiono rozszerzenie danych firmy w Konfiguracji o województwo, powiat i gminę.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.97.2016(2016-06-03)
Umożliwiono zdefiniowanie dodatkowego paragrafu z dowolnymi informacjami dodatkowymi na umowie zlecenie i umowie o dzieło.