Strona główna » Historia wersji » Kadry i Płace » Strona 3

Historia wersji programu Kadry i Płace (3)

POBIERZ PROGRAM
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.167.2019(2018-12-22)
Dodano możliwość nie uwzględniania dodatków do płacy przy wyliczaniu wynagrodzenia za okres chorobowy oraz zablokowano dostęp do Słowników użytkownikom, którym nie nadano prawa korzystania z Konfiguracji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.166.2019(2018-12-19)
Dodano możliwość przypisania do umowy kodu tytułu ubezpieczenia.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.165.2019(2018-12-12)
Umożliwiono tworzenie i eksport dokumentów ZUS DRA oraz ZUS RCA do Płatnika w formie pliku KEDU.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.164.2019(2018-11-30)
Dodano możliwość szybkiego otwarcia FAQ z poziomu programu oraz dostosowano aplikację do zmian nadchodzących w 2019 roku.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.163.2018(2018-11-23)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.162.2018(2018-11-09)
Uaktualniono kalendarz dni roboczych za 2018 z uwagi na niespodziewane ustanowienie dnia 12. listopada 2018 roku dniem wolnym od pracy oraz umożliwiono drukowanie nagłówków tabel w formie gradientu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.161.2018(2018-09-21)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.160.2018(2018-08-31)
Wprowadzono mechanizm sprawdzania zgodności PIT-11 i PIT-4R ze schematem oraz wprowadzono usprawnienie ergonomiczne przy otwieraniu deklaracji PIT.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.159.2018(2018-07-27)
Zmieniono sposób zachowania aplikacji podczas propozycji sporządzenia zapasowej kopii danych. Dotychczas okno z wyborem folderu docelowego otwierało się zawsze na najwyższym poziomie drzewa. Obecnie aplikacja zapamiętuje miejsce ostatniego zapisu i przy kolejnej propozycji otwiera okno dialogowe na tym samym folderze.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.158.2018(2018-06-04)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.