Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2014

Kadry i Płace - Lista wersji z 2014 roku

POBIERZ PROGRAMY
POBIERZ PROGRAM
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.53.2015(12. grudnia 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu oraz dostosowano go do zmian przepisów na 2015 rok.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.52.2014(11. grudnia 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.51.2014(5. grudnia 2014)
Umożliwiono dodawanie komentarzy na listach obecności oraz umożliwiono edycję danych na świadectwach pracy. Ponadto umożliwiono wybór czy czas wypowiedzenia na umowach zlecenie ma być liczony w tygodniach czy miesiącach.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.50.2014(25. listopada 2014)
Dokonano znacznej optymalizacji szybkości przetwarzania danych podczas wyliczania wynagrodzeń oraz podsumowywania list obecności oraz wprowadzono okno z paskiem postępu informującym o statusie przetwarzania danych.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.49.2014(14. listopada 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.48.2014(7. listopada 2014)
Wprowadzono możliwość automatycznego lub ręcznego księgowania list płac do księgi przychodów i rozchodów.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.47.2014(30. października 2014)
Wprowadzono nowy rodzaj nieobecności - Dzień wolny za święto wypadające w sobotę.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.46.2014(17. października 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.45.2014(3. października 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.44.2014(25. września 2014)
Umożliwiono wyłączenie naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, zdrowotne i wypadkowe oraz umożliwiono opcjonalne zablokowanie możliwości modyfikowania i usuwania danych.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.43.2014(8. września 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.42.2014(27. sierpnia 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.41.2014(21. sierpnia 2014)
Do pakietu dodano aplikację "Archiwum" umożliwiającą zarządzanie automatycznymi kopiami danych. Aby możliwe było korzystanie z aplikacji musi być włączona w Konfiguracji programu opcja automatycznej archiwizacji w Konfiguracja - Bezpieczeństwo.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.40.2014(13. sierpnia 2014)
Umożliwiono zdefiniowanie stałego tygodniowego harmonogramu czasu pracy dla poszczególnych pracowników oraz umożliwiono ukrywanie na liście umów zakończonych umów zlecenie i umów o dzieło. Ponadto w Zestawieniach wprowadzono możliwość wyboru okresów w podziale na kwartały oraz poprawiono ergonomiczność i stabilność pracy programu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.39.2014(27. czerwca 2014)
Wprowadzono mechanizm podpowiadania miejscowości zamieszkania pracownika na podstawie kodu pocztowego podczas dodawania nowej umowy. Ponadto wprowadzono mechanizmy pozwalające na automatyczne i niezauważalne dla użytkownika tworzenie kopii danych do wybranej lokalizacji podczas zamykania programu, przed dokonywaniem importu danych oraz przed dokonywaniem aktualizacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.38.2014(9. czerwca 2014)
Na liście obecności umożliwiono wybór jako przyczyny nieobecności urlopu na żądanie oraz wprowadzono mechanizm podpowiadania miejscowości na podstawie kodu pocztowego podczas dodawania nowej umowy.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.37.2014(9. maja 2014)
Umożliwiono wyliczanie ekwiwalentu urlopowego oraz dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Ponadto poprawiono stabilność pracy programu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.36.2014(26. kwietnia 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.35.2014(25. kwietnia 2014)
Zmieniono wygląd i styl wszystkich okienek dialogowych.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.34.2014(2. kwietnia 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.33.2014(28. marca 2014)
Dodano możliwość zdefiniowania umów zlecenie i umów o dzieło we wzorcach umów oraz dodano przycisk "Wzorce umów" do głównego paska przycisków. Ponadto dodano nowy rodzaj nieobecności - "Choroba pracownika (płatne 100%)" oraz poprawiono stabilność pracy programu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.32.2014(14. marca 2014)
Wprowadzono obsługę umów zlecenia i umów o dzieło.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.31.2014(27. lutego 2014)
Zaktualizowano formularze PIT-4R, PIT-11 i PIT-11K.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.30.2014(7. lutego 2014)
Wprowadzono automatyczne pobieranie danych firmy do Konfiguracji z Internetu i poprawiono renderowanie okien przy rozdzielczości czcionek większej niż 96DPI.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.29.2014(15. stycznia 2014)
Dopasowano kolumny w widokach danych do rozmiaru okna oraz poprawiono błędy.