Strona główna » Historia wersji » Kadry i Płace » Strona 2

Historia wersji programu Kadry i Płace (2)

POBIERZ PROGRAM
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.177.2019(2019-04-06)
Uaktualniono dane urzędów skarbowych.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.176.2019(2019-03-31)
Umożliwiono wyłączenie ewidencji czasu pracy z zakresem godzin pracy oraz wprowadzono mechanizm automatycznej zmiany oznaczenia nieobecności w przypadku całodziennej opieki nad dzieckiem. Ponadto umożliwiono zmianę numerów rachunków dla umów zleceń i umów o dzieło.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.175.2019(2019-03-16)
Umożliwiono określanie zakresu godzin pracy na listach obecności i w harmonogramie czasu pracy w umowach oraz umożliwiono przypisanie umowom o pracę numerów paszportu. Ponadto umożliwiono samodzielne definiowanie numerów rachunków dla umów zlecenia i umów o dzieło.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.174.2019(2019-02-13)
Umożliwiono zdefiniowanie w danych pracowników numerów paszportów oraz dodano raporty RSA przy eksporcie do Płatnika. Ponadto dodano do wydruków list płac informacje o formie płatności wynagrodzenia.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.173.2019(2019-02-08)
Umożliwiono wydruk danych pojedynczego pracownika w formie tabeli.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.172.2019(2019-01-30)
Uaktualniono na 2019 rok płacę minimalną, minimalną podstawę chorobowego oraz współczynnik ekwiwalentu urlopowego. Ponadto dodano na rachunkach za umowę zlecenia informacje o zajęciach komorniczych, dodatkowych ubezpieczeniach oraz innych.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.171.2019(2019-01-16)
Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.170.2019(2019-01-14)
Umożliwiono określenie ilości dni terminu płatności na umowach o dzieło.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.169.2019(2019-01-11)
Uaktualniono formularze PIT-11 do wersji 23 oraz PIT-4R do wersji 8.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.168.2019(2019-01-08)
Uaktualniono formularze PIT-11 i PIT-4R oraz poprawiono wyświetlanie okienek przy korzystaniu z czcionek o większej rozdzielczości.