Strona główna » Historia wersji » Kadry i Płace » Strona 19

Historia wersji programu Kadry i Płace (19)

POBIERZ PROGRAM
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.6.2012(2012-12-10)
Wprowadzono możliwość nieuwzględnienia po stronie kosztów pracodawcy składek na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych dla kobiet po 55. roku życia i mężczyzn po 60. roku życia. Ponadto umożliwiono sporządzenie wydruku zestawienia kosztów pracodawcy.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.5.2012(2012-11-23)
Wprowadzono automatyczne przeliczanie płac w otwartych miesiącach w przypadku wykrycia zmian w Konfiguracji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.4.2012(2012-11-16)
Przy wyliczaniu płacy wprowadzono możliwość uwzględniania powiększonych kosztów uzyskania przychodu z tytułu dojazdów do pracy, możliwość uwzględniania kwoty wolnej od podatku oraz możliwość odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.3.2012(2012-11-13)
Dodano wydruk karty wynagrodzeń pracowników
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.2.2012(2012-11-12)
Poprawiono stabilność pracy programu.