Strona główna » Historia wersji » Kadry i Płace » Strona 16

Historia wersji programu Kadry i Płace (16)

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.40.2014(13. sierpnia 2014)
Umożliwiono zdefiniowanie stałego tygodniowego harmonogramu czasu pracy dla poszczególnych pracowników oraz umożliwiono ukrywanie na liście umów zakończonych umów zlecenie i umów o dzieło. Ponadto w Zestawieniach wprowadzono możliwość wyboru okresów w podziale na kwartały oraz poprawiono ergonomiczność i stabilność pracy programu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.39.2014(27. czerwca 2014)
Wprowadzono mechanizm podpowiadania miejscowości zamieszkania pracownika na podstawie kodu pocztowego podczas dodawania nowej umowy. Ponadto wprowadzono mechanizmy pozwalające na automatyczne i niezauważalne dla użytkownika tworzenie kopii danych do wybranej lokalizacji podczas zamykania programu, przed dokonywaniem importu danych oraz przed dokonywaniem aktualizacji.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.38.2014(9. czerwca 2014)
Na liście obecności umożliwiono wybór jako przyczyny nieobecności urlopu na żądanie oraz wprowadzono mechanizm podpowiadania miejscowości na podstawie kodu pocztowego podczas dodawania nowej umowy.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.37.2014(9. maja 2014)
Umożliwiono wyliczanie ekwiwalentu urlopowego oraz dodano możliwość importowania niezależnych danych, np. z innych programów w formatach zgodnych z CSV. Ponadto poprawiono stabilność pracy programu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.36.2014(26. kwietnia 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.35.2014(25. kwietnia 2014)
Zmieniono wygląd i styl wszystkich okienek dialogowych.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.34.2014(2. kwietnia 2014)
Poprawiono stabilność pracy programu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.33.2014(28. marca 2014)
Dodano możliwość zdefiniowania umów zlecenie i umów o dzieło we wzorcach umów oraz dodano przycisk "Wzorce umów" do głównego paska przycisków. Ponadto dodano nowy rodzaj nieobecności - "Choroba pracownika (płatne 100%)" oraz poprawiono stabilność pracy programu.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.32.2014(14. marca 2014)
Wprowadzono obsługę umów zlecenia i umów o dzieło.
Kadry i Płace - zmiany w wersji 2.31.2014(27. lutego 2014)
Zaktualizowano formularze PIT-4R, PIT-11 i PIT-11K.