Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2020 » Wersja 4.220.2020

Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.220.2020

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 13. sierpnia 2020)

  • Umożliwiono rozliczanie osób współpracujących. Na oknie dodawania nowej umowy dodano pole wyboru: "Osoba współpracująca". Pozycja taka znalazła się również w drzewach bocznych (filtrach) na oknach "Pracownicy, umowy", "Listy obecności" oraz "Listy płac" dzięki czemu możliwe jest wyfiltrowanie tego typu umów.
  • Umożliwiono wygenerowanie wydruku wypowiedzenia umowy o pracę. Wydruk dostępny jest po wciśnięciu przycisku "Drukuj" na oknie "Pracownicy, umowy" pod opcją menu "Drukuj wypowiedzenie umowy o pracę...". Wygenerowanie wydruku jest możliwe tylko dla pracowników, którym odznaczono przełącznik "Pracownik zwolniony" na oknie dodawania lub edycji umowy w zakładce "Zwolnienie".
  • Na wydrukach rachunków do umów zlecenia oraz umów o dzieło dodano w danych zleceniobiorcy numer paszportu jeśli zleceniobiorcą jest cudzoziemiec.

Zmiany w późniejszej wersji 4.221.2020 z dnia 5. września 2020

Umożliwiono wygenerowanie i wysłanie do systemu e-Deklaracje formularzy IFT-1 oraz IFT-1R. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 4.219.2020 z dnia 4. sierpnia 2020

Poprawiono renderowanie czcionek w trybach podwyższonego skalowania interfejsu. Więcej informacji...