Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2020 » Wersja 4.219.2020

Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.219.2020

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 4. sierpnia 2020)

Poprawiono renderowanie czcionek w trybach podwyższonego skalowania interfejsu w szablonach widoku innych niż "Domyślny Windows". Wyboru szablonu można dokonać w Konfiguracji w zakładce "Wygląd programu".

Zmiany w późniejszej wersji 4.220.2020 z dnia 13. sierpnia 2020

Umożliwiono rozliczanie osób współpracujących oraz dodano wydruk wypowiedzenia umowy o pracę. Ponadto dodano numer paszportu na rachunkach do umów zlecenia i umów o dzieło gdy zleceniobiorcą jest cudzoziemiec. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 4.218.2020 z dnia 24. lipca 2020

Na wydrukach rachunków do umów o dzieło oraz umów zlecenia dodano numer paszportu jeśli rachunek dotyczy pracy świadczonej przez cudzoziemca. Więcej informacji...