Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2020 » Wersja 4.214.2020

Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.214.2020

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 17. czerwca 2020)

Zmodyfikowano działanie algorytmu generującego plik KEDU dla Płatnika. Dotychczas generowanie dokumentów RCA lub RZA uzależnione było wyłącznie od tego czy dany pracownik w danym miesiącu na liście płac miał wprowadzone kwoty w polach związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi. Obecnie to czy plik KEDU będzie zawierał RCA lub RZA nie zależy od kwot, ale od tego czy dany pracownik w umowie ma oznaczone odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Zmiany w późniejszej wersji 4.215.2020 z dnia 2. lipca 2020

Dodano dwa nowe szablony interfejsu: popielato-szary oraz wzór materiałowy. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 4.213.2020 z dnia 3. czerwca 2020

Umożliwiono wprowadzenie na poziomie umów kwot potrąceń od wynagrodzeń oraz wprowadzono udogodnienie polegające na zapamiętywaniu zmian na świadectwach pracy. Ponadto poprawiono działanie algorytmu wyliczającego ilość dni pozostałego do wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Więcej informacji...