Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2020 » Wersja 4.213.2020

Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.213.2020

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 3. czerwca 2020)

  • Umożliwiono wprowadzenie na poziomie umów kwot potrąceń, które domyślnie oznaczone są jako "Składka grupowego ubezpieczenia na życie" oraz "Inne". Dotychczas wprowadzanie tych kwot było możliwe wyłącznie na poziomie list płac.
  • Wprowadzono udogodnienie polegające na zapamiętywaniu zmian na świadectwach pracy.
  • Poprawiono działanie algorytmu wyliczającego ilość dni pozostałego do wykorzystania urlopu wypoczynkowego.

Zmiany w późniejszej wersji 4.214.2020 z dnia 17. czerwca 2020

Wprowadzono zmiany w algorytmie odpowiedzialnym za komunikację z programem Płatnik. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 4.212.2020 z dnia 7. maja 2020

Umożliwiono nieuwzględnianie dodatków do płacy przy wyliczaniu podstawy do nadgodzin. Więcej informacji...