Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2020 » Wersja 4.207.2020

Kadry i Płace - zmiany w wersji 4.207.2020

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 31. marca 2020)

Umożliwiono zdefiniowanie w listach obecności absencji na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły. Na liście edycji obecności dodano nowy rodzaj nieobecności "Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu COVID-19" o znaczeniu C19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia i są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).