Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2016 » Wersja 3.97.2016

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.97.2016

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 3. czerwca 2016)

Umożliwiono zdefiniowanie dodatkowego paragrafu z dowolnymi informacjami dodatkowymi na umowie zlecenie i umowie o dzieło. Na oknie dodawania i edycji umowy o dzieło lub umowy zlecenie na oknach "Pracownicy, umowy" oraz "Wzorce umów" dodano zakładkę "Inne postanowienia szczegółowe". Jeśli zawarta tam jest jakaś informacja jest ona drukowana na umowie. W przypadku braku punkt jest pomijany na wydruku.

Zmiany w późniejszej wersji 3.98.2016 z dnia 1. lipca 2016

Umożliwiono rozszerzenie danych firmy w Konfiguracji o województwo, powiat i gminę. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.96.2016 z dnia 27. maja 2016

Umożliwiono filtrowanie danych w głównych oknach aplikacji po kwotach. oraz wprowadzono obsługę godzinowej płatnej opieki nad dzieckiem. Więcej informacji...