Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2016 » Wersja 3.96.2016

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.96.2016

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 27. maja 2016)

  • Umożliwiono filtrowanie danych w głównych oknach aplikacji po kwotach.
  • Wprowadzono obsługę godzinowej płatnej opieki nad dzieckiem. Na oknie edycji dnia na listach obecności dodano pola "Płatna opieka nad dzieckiem". Rozszerzono także o te informacje wydruki list obecności.

Zmiany w późniejszej wersji 3.97.2016 z dnia 3. czerwca 2016

Umożliwiono zdefiniowanie dodatkowego paragrafu z dowolnymi informacjami dodatkowymi na umowie zlecenie i umowie o dzieło. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.95.2016 z dnia 6. maja 2016

Poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego. Dzięki wprowadzonym zmianom filtrowanie dużych zbiorów danych trwa znacznie szybciej. Więcej informacji...