Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2016 » Wersja 3.95.2016

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.95.2016

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 6. maja 2016)

Poprawiono algorytm filtrowania widoku danych na podstawie wpisanego słowa kluczowego. Dzięki wprowadzonym zmianom filtrowanie dużych zbiorów danych trwa znacznie szybciej.

Zmiany w późniejszej wersji 3.96.2016 z dnia 27. maja 2016

Umożliwiono filtrowanie danych w głównych oknach aplikacji po kwotach. oraz wprowadzono obsługę godzinowej płatnej opieki nad dzieckiem. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.94.2016 z dnia 15. kwietnia 2016

Wprowadzono nadawanie numerów księgowych w księdze przychodów i rozchodów podczas księgowania list płac oraz dodano wydruk zestawienia składników płacowych, odliczeń i kosztów pozapłacowych. Ponadto dodano informację o dacie wygaśnięcia umowy na wydruku zaświadczenia o zarobkach. Dodatkowo wprowadzono mechanizm wyszarzenia ikon na nieaktywnych przyciskach na oknach głównych programu oraz zmieniono planszę powitalną wyświetlaną podczas uruchamiania aplikacji. Więcej informacji...