Strona główna » Historia zmian » Kadry i Płace » 3.94.2016

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.94.2016

(Data wydania 2016-04-15)

  • Wprowadzono nadawanie numerów księgowych w księdze przychodów i rozchodów podczas księgowania list płac. Listy płac księgowane są w formacie [miesiąc] / [rok].
  • Dodano wydruk "Zestawienie składników płacowych, odliczeń i kosztów pozapłacowych" na oknie "Listy płac".
  • Dodano informację o dacie wygaśnięcia umowy na wydruku zaświadczenia o zarobkach w przypadku gdy umowa jest na czas określony.
  • Wprowadzono mechanizm wyszarzenia ikon na nieaktywnych przyciskach na oknach głównych programu.
  • Zmieniono planszę powitalną wyświetlaną podczas uruchamiania aplikacji.