Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2020 » Wersja 3.200.2020

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.200.2020

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 14. lutego 2020)

  • Na oknie edycji płacy przy pozycji "Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego" dodano przycisk z niebieską chmurką po wciśnięciu, którego możliwe jest podanie własnej dziennej kwoty wynagrodzenia za czas urlopu.
  • Na oknie dodawania lub edycji umowy zlecenia dodano pole "Tygodniowa norma czasu pracy". Podanie tygodniowej normy czasu pracy automatycznie wylicza średnią dzienną normę czasu pracy, a podanie dziennej normy czasu pracy powoduje automatyczne wyliczenie tygodniowej normy czasu pracy.
  • W związku z wymaganiami narzuconymi przez RODO umożliwiono wydrukowanie do podpisów szablonu pustej indywidualnej listy obecności. Wydruk dostępny jest w Listy obecności - Drukuj - Drukuj pustą listę obecności...
  • W Konfiguracji w zakładce "Dane firmy" przy polu "Numer mikrorachunku podatkowego" dodano przycisk umożliwiający automatyczne wygenerowanie na podstawie podanego w danych firmy numeru NIP numeru mikrorachunku podatkowego.
  • Na oknie dodawania lub edycji umowy zlecenia w zakładce "Ustawienia" w liście "Stawka podatku dochodowego" dodano pozycję "Zwolniony".