Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2020 » Wersja 3.197.2020

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.197.2020

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 16. stycznia 2020)

  • Umożliwiono konfigurowanie widoku tabeli edycji listy obecności. Na oknie Listy obecności - [ pracownik ] - Zmień... pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję "Widok" otwierającą okno konfiguracji widoku w którym można dowolnie ustawić kolejność wyświetlanych kolumn oraz ustalić czy dana kolumna ma być widoczna w tabeli czy też nie.
  • W pliku wykonywalnym program KadryPlace.exe zastosowano nowy rygorystyczny podpis EV Code Signing zabezpieczony funkcją skrótu SHA-2 będący zgodny ze standardem X.509 v.3 (RFC5280). Podpis daje gwarancję autentyczności pliku programu i eliminuje komunikaty o nieznanym wydawcy oprogramowania oraz niebezpiecznym oprogramowaniu i eliminuje występowanie komunikatu SmartScreen ® Application Reputation.