Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2019 » Wersja 3.194.2020

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.194.2020

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 19. grudnia 2019)

  • Wprowadzono numerowanie aneksów. Na oknie "Pracownicy, umowy" kolumna "Rodzaj" zawierała dotychczas wyłącznie informację o tym czy dany wpis jest umową czy aneksem. Obecnie oprócz informacji o aneksie w kolumnie zawarta jest informacje, który to z kolei aneks.
  • Uporządkowano listę rodzajów nieobecności na oknie definiowania nieobecności w Listy obecności - [ Pracownik ] - Zmień - Zmień - Rodzaj nieobecności oraz w Listy obecności - [ Pracownik ] - Wpisz nieobecności - Rodzaj nieobecności.