Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2019 » Wersja 3.190.2019

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.190.2019

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 14. października 2019)

  • W widoku "Pracownicy, umowy" na okienku dodawania lub edycji umowy w zakładce "Ustawienia" do listy "Stawka podatku dochodowego" dodano pozycję "17,75% (na życzenie pracownika tylko w IV kwartale 2019)". Ustawienie parametru powoduje wyliczanie podatku dochodowego w stawce 17,75% w miesiącach październik, listopad i grudzień 2019.
  • Wprowadzono udogodnienie polegające na opcjonalnym zapisaniu ustawień wydruku. Dotychczas rozmiar papieru oraz orientacja wydruku pobierane były z domyślnych ustawień Windows. W przypadku dokonania zmian nie były one zapamiętywane i przy kolejnym uruchomieniu programu znowu były pobierane z sytemu. Obecnie przy zmianie rozmiaru papieru lub orientacji wydruku program proponuje zapisanie ustawień dzięki czemu przy kolejnym uruchomieniu pamięta ostatnie ustawienia.