Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2019 » Wersja 3.187.2019

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.187.2019

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 7. sierpnia 2019)

  • Na oknie "Listy płac" dodano kolumnę "Wynagrodzenie urlop [zł]" zawierającą wyszczególnione kwoty wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.
  • Na oknie edycji wynagrodzenia dodano pole "Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego [zł]". Pole to ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest edycyjne.
  • Na wydrukach indywidualnych oraz zbiorczych list płac dodano pozycje "Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego [zł]".

Zmiany w późniejszej wersji 3.188.2019 z dnia 13. września 2019

Poprawiono stabilność i ergonomiczność pracy aplikacji. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.186.2019 z dnia 19. lipca 2019

Umożliwiono stosowanie zerowego PITu dla młodych. Więcej informacji...