Strona główna » Historia wersji » Kadry i Płace » Zmiany w wersji 3.187.2019

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.187.2019

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2019-08-07)

  • Na oknie "Listy płac" dodano kolumnę "Wynagrodzenie urlop [zł]" zawierającą wyszczególnione kwoty wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.
  • Na oknie edycji wynagrodzenia dodano pole "Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego [zł]". Pole to ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest edycyjne.
  • Na wydrukach indywidualnych oraz zbiorczych list płac dodano pozycje "Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego [zł]".