Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2019 » Wersja 3.186.2019

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.186.2019

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 19. lipca 2019)

Umożliwiono stosowanie zerowego PITu dla młodych. Na oknie edycji umowy w zakładce "Ustawienia" dodano przełącznik "Stosuj zerowy PIT dla młodych" (domyślnie wyłączony). Włączenie opcji powoduje nienaliczanie zaliczek na podatek dochodowy na listach płac począwszy od sierpnia 2019. Ulga przeznaczona jest dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej oraz z umów zlecenia zawartych z firmą. Przepisy o uldze wchodzą w życie 1. sierpnia 2019 roku i będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1. sierpnia 2019 roku. W 2019 roku płatnik nie będzie mieć obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT. Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 rok.

Zmiany w późniejszej wersji 3.187.2019 z dnia 7. sierpnia 2019

Na wydrukach, widokach oraz oknach edycyjnych list płac dodano pole zawierające wyszczególnioną kwotę wynagrodzenia za okres urlopu wypoczynkowego. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.185.2019 z dnia 8. lipca 2019

W listach obecności zmieniono symbol nieobecności nieusprawiedliwionej. Więcej informacji...