Strona główna » Historia zmian w programach » Kadry i Płace » Rok 2019 » Wersja 3.184.2019

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.184.2019

POBIERZ PROGRAM

(Data wydania: 30. czerwca 2019)

Na oknie rejestru wysłanych dokumentów dostępnego z poziomu okna edycji e-Deklaracji ("Listy płac" - "e-Deklaracje") dodano kolumnę "Okres" zawierającą informację na temat okresu jakiego dotyczy wysłana e-Deklaracja.

Zmiany w późniejszej wersji 3.185.2019 z dnia 8. lipca 2019

W listach obecności zmieniono symbol nieobecności nieusprawiedliwionej. Więcej informacji...

Zmiany we wcześniejszej wersji 3.183.2019 z dnia 23. czerwca 2019

Dodano opcję umożliwiającą ponowne pobranie harmonogramu czasu pracy z umowy pracownika na listę obecności w danym miesiącu. Więcej informacji...