Strona główna » Historia wersji » Kadry i Płace » Zmiany w wersji 3.183.2019

Kadry i Płace - zmiany w wersji 3.183.2019

POBIERZ PROGRAM

(data wydania 2019-06-23)

Na oknie "Listy obecności" pod prawym przyciskiem myszy naciśniętym w kontekście danego pracownika dodano opcję "Uaktualnij harmonogram czasu pracy". Wybranie opcji powoduje przepisanie w wybranym miesiącu wybranemu pracownikowi godzin i zakresu czasu pracy z umowy pracownika. Uwaga: użycie opcji powoduje nadpisanie zdefiniowanych już w danym miesiącu nadgodzin, nieobecności, itd.